Łasin - informacje


7.778
mieszkańców Łasina
3.859
mężczyzn
3.919
kobiet

1.245
w wieku przedprodukcyjnym

4.966
w wieku produkcyjnym

1.567
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

26
zawarto małżeństw

62
urodzeń

99
zgonów

-37
przyrost naturalny
miasto Łasin
dochody

49.446.172
wydatki

49.893.404
struktura wydatków Łasina

1.232.819
2,471%
Rolnictwo i łowiectwo

5.023.525
10,069%
Transport i łączność

3.595.002
7,205%
Administracja publiczna

1.003.147
2,011%
Gospodarka mieszkaniowa

66.487
0,133%
Działalność usługowa

30.214
0,061%
Informatyka

85.318
0,171%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

499.266
1,001%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

307.537
0,616%
Obsługa długu publicznego

11.794.616
23,640%
Oświata i wychowanie

81.279
0,163%
Ochrona zdrowia

6.699.206
13,427%
Pomoc społeczna

11.000
0,022%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

372.972
0,748%
Edukacyjna opieka wychowawcza

3.620.521
7,257%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.051.418
4,112%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

315.279
0,632%
Kultura fizyczna i sport

13.103.802
26,264%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 17:30
REKLAMA
pogoda Łasin
19°C
wschód słońca: 04:25
zachód słońca: 20:56
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łasinie